ASFALT & BETONGFRES


Vi har hos oss 1 stk freser for Asfalt og betong som påmonteres Cat C287 XPS Terrenglaster. Dette gjør det mulig å frese mindre, vanskelig tilgjenglige arealer, men også større områder.


Home / Contact Us

© Copyright 2014 | Powered by Yola.com