Mur og stein

Vi tar på oss oppdrag med å lage støttemurer og legge belegningsstein.
En fin kombinasjon kan være å ha belegningsstein sammen med asfalt.
Vi legger også varmekabel i samarbeid med elektriker.